Applicatiebeheerder (#app/1) Haarlem , Nederland

Computens is op zoek naar een Applicatiebeheerder.

Functieomschrijving:

De medewerker is vooral verantwoordelijk voor het uitgeven van een configuratie nummer, het gestructureerd plaatsen en archiveren van opgeleverde software en het laten controleren op juistheid en integriteit van de configuratie bestanden alsmede de logfiles. De medewerker begeleid het complete proces van plaatsen van de bestanden tot produceren van het eindproduct en zorgt dat logfiles formeel vrijgegeven worden door de daarvoor bevoegde afdeling. De medewerker ziet erop toe dat er alleen software geplaatst wordt welke vrijgeven is door het daarvoor bevoegde team en archiveert dit testrapport. De medewerker houdt in een databank bij welke software en configuraties er op iedere machine staat en is in staat om bij een eventuele calamiteit in staat om een volledige back-up te leveren aan de technische dienst (exclusief OS). De medewerker ziet erop toe dat alle software volgens een standaardprocedure op de machine gezet wordt, wanneer dit niet gebeurd wordt deze afwijking besproken met de senior authority. Medewerker ziet erop toe dat obsolete producten gearchiveerd en opgeschoond worden. Bij het uitvoeren van zijn functie kan medewerker op de kennis en ervaring van de senior authority terugvallen om zodoende het afbreukrisico en voortgang snelheid zo optimaal als mogelijk te houden. Ook zal de medewerker alle aspecten die het CPS systeem met zich meebrengen zo veel als mogelijk zelfstandig uitvoeren. Een deeltaak hiervan is het plaatsen van nieuwe producten, het updaten van de systeem en het maken en begeleiden van een de BAP. Dit zal in nauwe samenwerking zijn met de senior authority. Niet uitgesloten binnen deze functie is het aandragen van verbeterpunten voor het behouden van de continuïteit van de productie alsmede het 1ste lijns troubleshooting bij een falende initialisatie.

Taken:

 • Plaatst nieuwe of aangepaste librarys, interfaces en configuratiebestanden op de productiemachines
 • Configureert het bijbehorende configuratiebestand en laat dit digitaal ondertekenen met een PKSC#7 handtekening door een authority
 • Werkt volgens interne procedures en laat bij het plaatsen van software de logging controleren door het testteam en archiveert de loging en bijbehorende logbestand.
 • Houdt in een databank de versies van de software, configuratiebestanden, keycard en alle bijbehoren aspecten bij. Elke wijziging aan het systeem dient te worden geregistreerd en gearchiveerd.
 • Zorgt dat logging op frequente basis wordt gearchiveerd. Verwijderd obselete bestanden.
 • Beheert de configuraties en geeft de bijbehorden configuratienummers aan de projectleider
 • Gaat in overleg met de ontwikkelaar en senior authority opzoek naar verbeterpunten die doorgevoerd kunnen worden op de productiemachine.
 • installeert nieuwe projecten / producten aangevoerd door het team (eventueel met behulp van een senior authority)
 • Voert de updates uit (eventueel met behulp van een senior authority)
 • Voert, indien gewenst, de BAP uit (eventueel met behulp van een senior authority)

Profiel:

 • MBO of gelijkwaardig niveau.
 • Ervaring in het gebruik van computers en applicaties
 • Ervaring met de besturingssystemen WIN2000, WinXP en WIN 7
 • Nauwkeurig, kritisch en nauwgezet.
 • Kennis van de Engelse en Duitse taal
 • Is op de hoogte van en gehouden aan de procedures en regels met betrekking tot onder andere Arbo, milieu, fysieke en informatiebeveiliging, ISO 9001, ISO27001 en de huisreglementen.

Regio: Haarlem

Inzet: 36 uur per week

Bijzonderheden:

 Een interessante functiebij de marktleider in biometrische documenten die zich op het kruispunt van zowel de technologie en innovatie. Marktconforme vergoeding in overeenstemming met de Grafimedia CAO, een resultaatgerichte bonus en zelfstandigheid in een dynamische en technologisch geavanceerde no-nonsense werkomgeving.

Kandidaten dienen van onbesproken gedrag zijn. Een screening maakt onderdeel uit van de selectieprocedure.

;